Word lid van Villandry

Dit is Villandry

Villandry levert een bijdrage aan het welbevinden van medewerkers in het Openbaar Vervoer door middel van passende zorgvoorzieningen en een tegemoetkoming in de zorgkosten.

Wij zijn Villandry

Villandry zag ruim 100 jaar geleden het levenslicht als herstellingsoord voor OV-personeel. De vereniging is tot de dag van vandaag eigendom van haar leden: medewerkers uit het Openbaar Vervoer.

Daarom Villandry

Aarzel niet langer en word nu lid. Aansluiting bij Villandry heeft veel voordelen. Met Villandry ben je er mét elkaar vóór elkaar. Een mooi verhaal dat al ruim 100 jaar bestaat.

Tijdelijke actie

Deze actie geldt alleen voor medewerkers van Connexxion

Aanbod Connexxion

Medewerkers van Connexxion die vóór zaterdag 1 juni 2019 lid worden van Villandry, profiteren tijdelijk van een bijzonder voordeel. Ze komen namelijk direct in aanmerking voor een vergoeding van zorgkosten die niet onder de dekking van hun 'normale' ziektekostenverzekering vallen. Normaal geldt hiervoor een wachttijd van één (1) jaar.

Voorwaarden actie

Deze actie is geldig voor personeel van Connexxion en aan haar gelieerde bedrijven waarvan de inschrijving vóór zaterdag 1 juni 2019 is ontvangen. Indien je na deze periode lid wordt, geldt de reguliere wachttijd van één jaar.

Voordelen Villandry

Dit zijn de belangrijkste voordelen van Villandry

Extra zekerheid
Verzekerd voor zorgkosten buiten de basisdekking.

Geen wachttijd
Geen wachttijd voor het indienen van declaraties.

Voor uw familie
Ook voor uw partner en kinderen tot 18 jaar.

Minimale contributie
Lage contributie van slechts € 36,- per jaar.

Ervaringen collega's

Hierom zijn andere collega's lid van Villandry

Mooi dat ik met Villandry ook collega’s en hun gezinnen steun.

Jaap van der Poel (57)

Villandry is er voor collega’s en jezelf.

Simone de Wit (34)

Ik ben lid geworden van Villandry om iets te kunnen betekenen voor een collega die het even moeilijk had. Collegialiteit leeft binnen het OV meer dan elders.

Djarno Saristo (31)

Word lid

Profiteer tot zaterdag 1 juni 2019 om direct in aanmerking te komen voor het declareren van zorgkosten en word lid!

Welzijnsvereniging Villandry
Postbus 2
5201 AA 's-Hertogenbosch

U kunt een inschrijfformulier ook per email aanvragen, via de contact pagina, of via telefoonnummer 088 - 8471700.

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Arbeidsgegevens
Betalingsgegevens

Wij incasseren een resterende lidmaatschap via automatische incasso. Rond 2 januari van ieder jaar schrijven wij de jaarlijkse contributie van het betreffende jaar af. U kunt uw machtiging tot automatische incasso op elk moment stopzetten door dit telefonisch of schriftelijk aan ons door te geven. Bovendien kunt u uw eigen bank binnen 8 weken verzoeken om een afgeschreven bedrag terug te laten boeken. Bij een onterechte incassering geldt zelfs een termijn van een jaar. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Verwerking persoonsgegevens

Hierbij geef ik toestemming aan Villandry om bijzondere persoonsgegevens over mij te verwerken zodat Villandry door mij ingediende declaraties ter vergoeding van zorgkosten kan beoordelen en (als aan alle gestelde voorwaarden is voldaan) de declaratie aan mij kan vergoeden.

  • Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en instelling.
  • De verwerking van mijn bijzondere persoonsgegevens gebeurt enkel op de wijze zoals dit is omschreven in de privacyverklaring van Villandry die onder dit aanmeldformulier staat.
  • Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In dat geval zullen wij - in beginsel - uw persoonsgegevens niet verder verwerken. Wanneer wij deze gegevens niet mogen verwerken, kunnen wij uw declaratie niet in behandeling nemen. U kunt wanneer u uw instemming intrekt dus niet meer optimaal gebruik maken van onze diensten.