Omschrijving: Stuur dit formulier altijd, volledig ingevuld, mee met uw declaratie. Vergeet ook niet de nota's en eventuele medische indicatie mee te sturen.

Omschrijving: Op deze lijst vindt u alle door u gemaakte kosten die in aanmerking komen voor vergoeding in 2019.

Omschrijving: Op deze lijst vindt u alle medicijnen die voor vergoeding in aanmerking komen. Medicijnen die niet op deze lijst staan, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Omschrijving: Gebruik dit formulier als u lid wilt worden van Villandry.

Omschrijving: Gebruik dit formulier als u met pensioen gaat en lid wil blijven van Villandry. Met dit formulier machtigt u Villandry jaarlijks de contributie van uw rekening te schrijven.

Omschrijving: Gebruik dit formulier als u buiten het OV gaat werken en lid wil blijven van Villandry. Met dit formulier machtigt u Villandry jaarlijks de contributie van uw rekening te schrijven.

Omschrijving: Gebruik dit formulier als u Villandry wilt machtigen om jaarlijks de contributie van uw rekening af te schrijven.