Villandry biedt medewerkers in het Openbaar Vervoer passende zorgvoorzieningen en een tegemoetkoming in de zorgkosten. En tegen een minimale jaarlijkse contributie van € 36,00. Het gaat om behandelingen en kosten die door de ‘normale’ ziektekostenverzekering niet worden gedekt. Inderdaad, Villandry is er voor ú.

DAAROM VILLANDRY
Voor een klein bedrag per maand kan iedereen die in het Openbaar Vervoer werkt lid worden van Villandry. En hebben uw medewerkers de zekerheid dat wij er zijn wanneer zij hulp nodig hebben. Of dat nu fysiotherapie, een psycholoog of een opname in een herstellingsoord is. Tot en met speciale naschoolse opvang wanneer een kind dat om medische redenen nodig heeft. Aansluiting bij Villandry heeft veel voordelen. Hierbij de voordelen van het lidmaatschap op een rij:

  • We vergoeden zorg voor alle medewerkers die lid zijn van OV-bedrijven, of daaraan gelieerde ondernemingen.
  • Het gaat om zorg die niet onder de dekking van uw ‘normale’ ziektekostenverzekering of eigen risico valt.
  • Medewerkers hoeven zich niet altijd zorgen te maken over onverwachte rekeningen van specialisten
  • Onze vergoedingen gelden ook voor partner en kinderen tot 18 jaar.
  • Partners van overleden leden mogen lid blijven.
  • Wie met pensioen gaat, kan lid blijven. Ook wanneer een medewerker naar een andere werkgever gaat
  • Uw medewerkers ondersteunen niet alleen zichzelf, maar ook collega’s en hun gezinnen
  • Deelgenoot worden van onze community kost slechts € 36,00 per jaar

Lid worden is heel eenvoudig
Iedereen die in het Openbaar Vervoer of daaraan gelieerde ondernemingen werkt, kan lid worden van Villandry. Als u nog geen zes maanden werkzaam bent in het Openbaar Vervoer, kunt u meteen aanspraak maken op onze vergoedingen. Wordt u later lid, dan heeft u een wachttijd van een jaar. En kunt u in het eerste jaar geen onkosten bij ons declareren.

Geïnteresseerd? Download dan hier het inschrijfformulier en stuur deze ondertekend naar:
Welzijnsvereniging Villandry
Postbus 2
5201 AA 's-Hertogenbosch

U kunt een inschrijfformulier ook per email aanvragen, via de contact pagina, of via telefoonnummer 088 - 8471700.

Lid blijven
Gaat u met pensioen en wilt u lid blijven? Download dan hier het machtigingsformulier voor gepensioneerden. En als u stopt met werken in het Openbaar Vervoer, kunt u ook gewoon lid blijven van Villandry. Download u hiervoor hier het machtigingsformulier voor leden buiten het Openbaar Vervoer.

Stuur vervolgens het formulier ondertekend naar:
Welzijnsvereniging Villandry
Postbus 2
5201 AA 's-Hertogenbosch

Machtigen
Wilt u Villandry machtigen voor automatische incasso? Gebruikt u dan het machtigingsformulier.

Stuur het formulier ondertekend naar:
Welzijnsvereniging Villandry
Postbus 2
5201 AA 's-Hertogenbosch

Mijn Villandry

Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?

Lid worden?

Inschrijfformulier

088-8471700


Welzijnsvereniging Villandry
Postbus 2, 5201 AA 's-Hertogenbosch