Machtiging gepensioneerde

Op deze pagina kunt u als gepensioneerd lid aangeven dat we uw contributie kunnen (of mogen blijven) afschrijven via automatische incasso.

Machtigen per post

Download eerst het machtigingsformulier voor gepensioneerde leden in PDF-formaat via de knop hieronder. U kunt het vervolgens uitprinten, invullen en ondertekend naar ons opsturen:

Welzijnsvereniging Villandry
Postbus 2
5201 AA 's-Hertogenbosch

Machtigingsformulier (gepensioneerd)

Stopzetten machtiging

U kunt een machtiging tot automatische incasso op elk moment stoppen door dit telefonisch of schriftelijk aan ons door te geven. Bovendien kunt u uw eigen bank binnen 8 weken verzoeken om een bedrag terug te laten boeken. Bij een onterechte incassering geldt zelfs een termijn van een jaar. Vraag uw bank naar de voorwaarden.