Voor werknemers in het OV

Villandry biedt medewerkers in het Openbaar Vervoer passende zorgvoorzieningen en een tegemoetkoming in de zorgkosten tegen een minimale jaarlijkse contributie. Het gaat hierbij om kosten die niet onder de dekking van uw normale ziektekostenverzekering vallen. Inderdaad, Villandry is er voor ú.

Zekerheid

Voor een klein bedrag per maand kan iedereen die in het Openbaar Vervoer werkt lid worden van Villandry. En heeft u de zekerheid dat wij er voor u zijn als u hulp nodig heeft. Of dat nu fysiotherapie, een psycholoog of een opname in een herstellingsoord is. Tot en met speciale naschoolse opvang wanneer uw kind dat om medische redenen nodig heeft. Aansluiting bij Villandry heeft veel voordelen.

Voor een klein bedrag per maand kan iedereen die in het Openbaar Vervoer werkt lid worden van Villandry. U heeft de zekerheid dat wij er zijn wanneer u hulp nodig heeft.

Naar Voordelen

Villandry vergoedt zorgkosten volgens het overzicht vergoedingen. Het gaat hierbij om de vergoeding van kosten die niet onder de dekking van uw 'normale' ziektekosten verzekering vallen.

Naar Vergoedingen

Voor het declareren van uw rekeningen kunt u gebruik maken van het declaratieformulier. Controleer bij het verzenden van uw declaraties of u alle benodigde bijlagen heeft toegevoegd.

Naar Declaraties

Villandry zet zich in voor het welzijn en welbevinden van medewerkers in het Openbaar Vervoer (OV). Op 13 juni 2018 zijn tijdens de ALV de statuten gewijzigd en goedgekeurd.

Naar Statuten

Als u stopt met werken in het Openbaar Vervoer óf met pensioen gaat, kunt u gewoon lid blijven van Villandry. Hieronder leest u welke mogelijkheden er zijn.

Naar Lid blijven

Wilt u helpen om onze administratieve lasten te verlichten? Laat ons dan uw contributie afschrijven via automatische incasso.

Naar Machtigen