Machtiging lid buiten OV

Op deze pagina kunt u als werkende buiten het OV aangeven dat we uw contributie kunnen (of mogen blijven) afschrijven via automatische incasso.

Machtigen per post

Download eerst het machtigingsformulier voor werkende leden buiten het OV in PDF-formaat via de knop hieronder. U kunt het vervolgens uitprinten, invullen en ondertekend naar ons opsturen:

Welzijnsvereniging Villandry
Postbus 2
5201 AA 's-Hertogenbosch

Machtigingsformulier (buiten OV)

Stopzetten machtiging

U kunt een machtiging tot automatische incasso op elk moment stoppen door dit telefonisch of schriftelijk aan ons door te geven. Bovendien kunt u uw eigen bank binnen 8 weken verzoeken om een bedrag terug te laten boeken. Bij een onterechte incassering geldt zelfs een termijn van een jaar. Vraag uw bank naar de voorwaarden.